» Studiehandledning till boken Makten över maten

Nu finns en studiehandledning till boken Makten över maten. Med studiehandledningen som vägledare kan man lättare använda boken som ett studiematerial. Den lämpar sig väl för både studiecirklar, högstadium och gymnasium.
Ladda ner materialet direkt:
Som wordfil ………. Som PDF