» Uppropet ”Återta makten över maten och naturbruket!” – skriv på nu!

Makten över maten och produktionen på landsbygden har med förödande konsekvenser flyttats från lokala producenter till storindustrier, internationella jordbruksföretag och finanskapital. Jordbruk, skogsbruk, fiske och andra naturbruk tvingas lyda andra lagar än naturens egna lagar. Konsumenter och landsbygdens folk har alltför länge och alltför passivt anpassat sig till utvecklingen.

Nu vill vi samla alla genom uppropet som presenterades i Torsby den 5-7 november 2010>> Nästa träff blir den 15-17 april 2011 i Ramsele.

Naturresurserna och vidareförädlingen har förvandlats till brickor i ett monopolspel där mest pengar vinner. Denna utveckling måste brytas, som producenter, medmänniskor och konsumenter måste vi återta makten.

>> Läs hela uppropet här, och skriv under

>> Ladda ner uppropet som pdf